Seyrek-Orta Faz Transfer ve Hava Kilidleri & Eklüs

Pnömatik taşıma yada başka bir deyişle pnömatik transport genellikle granül ve toz yapısında olan maddeler yada çok kırılgan olmayan ürünler için tercih edilmektedir. Hava ile yapılan bu transferin faz yoğunluğuna göre hızı 12-25m/sn olarak değişmektedir.Taşıma genellikle blower yada alçak basınç kompresörlerin yardımı ile yapılır.

Eklüs Nedir?

Pnömatik nakil işlemlerinde, dökme gelen toz granül formdaki hammaddenin pnömatik boru hattına oransal olarak dökülmesini sağlayan ekipmana eklüs yada diğer adı ile blower eklüsü denir.

Seyrek fazdaki pnömatik transfer işlemi , vakum yada basınç olarak iki şekilde yapılmaktadır. Buna kısaca negatif basınçlı pnömatik nakil ve Pozitif basınçlı pnömatik nakil şeklinde açıklayabilir. Genellikle pnömatik taşıma işlemi, orta ve seyrek fazda -0.5, +1.0 bar basınç aralığında yapılır. Bu iki yöntemin prosesin durumuna göre bir birinden iyi ayırt edilmesi gerekir. Pnömatik transfer de hava üretici olarak kullanılan Santrüfüj veya Roots tipi blowerlar, kanatçıkları(lob) yardımıyla ortamdaki havayı vakumla çekerek ve havayı sıkıştırırlar dolayısı ile hava giriş ağızlarında vakum çıkıç ağızlarında ise bir itme basıncı oluştururlar.

Havanın sıkıştırılması ile oluşan basınç yardımıyla hava kilidi ile hava hattına düşürülen malzeme boru hattı yardımıyla transfer edilir. Transfer sisteminde kullanılacak hava kilidleri, kullanılacakları basınç sınıfına göre yüksek sızdırmazlık özelliğinde olması gerekir.  Transfer sisteminin vakum yada basınç olması hava kilidinin temel özelliklerini etkilemez.

Pnömatik transfer sistemlerinde kullanılan hava kilidlerine genel olarak verilen isim eklüs dür. Her ne kadar hava kilidleri altına eductor (drop out box) uygulaması yapılarak pnömatik transfer sistemine uygun hale getirilse de eklüsler de genel kullanılm içinde ciddi bir yer teşkil etmektedir. Ayrıca bu ekipmnlar blower eklüsü olarak da adlandırılırlar.

eklüs hava kilidi

 

Hava Kilidi Uygulamaları & - Rotor Tipleri